Privacyverklaring huidinstituut Faith skin & beauty clinic

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die huidinstituut Faith skin & beauty clinic verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van huidinstituut Faith skin & beauty clinic, of om een andere reden persoonsgegevens aan huidinstituut Faith skin & beauty clinic verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Huidinstituut Faith skin & beauty clinic KvK nummer 54659965.

De salon is bereikbaar via info@faithskincare.nl,  telefoonnummer 0614845181, 0591-346466.

 

 1. Welke gegevens verwerkt huidinstituut Faith skin & beauty clinic en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam, geboortedatum
 2. b) adresgegevens
 3. c) telefoonnummer e-mailadres,
 4. d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
 5. e) Voor – en na foto’s (Indien van toepassing)

 

2.2 Huidinstituut Faith skin & beauty clinic verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
 2. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van huidinstituut Faith skin & beauty clinic.
 3. c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 4. d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, wenkbrauwen of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

E-mail berichtgeving:

Huidinstituut Faith skin & beauty clinic gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Faith skin & beauty clinic. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar info@faithskincare.nl.

 

 1. Bewaartermijnen

Huidinstituut Faith skin & beauty clinic verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Faith skin & beauty clinic passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Faith skin & beauty clinic gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Huidinstituut Faith skin & beauty clinic kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

Huidinstituut Faith skin & beauty clinic zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Faith skin & beauty clinic je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Huidinstituut Faith skin & beauty clinic, info@faithskincare.nl,  telefoonnummer

06-14845181, 0591-346466.

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

 

AVG. DE NIEUWE PRIVACY WETGEVING.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijg je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je persoonlijke gegevens. Je privacy-rechten worden versterkt en uitgebreid.

 

Wanneer je bij ons in de salon komt, krijg je een intake gesprek. In dit intake gesprek vragen we je naar je persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum

en e-mailadres. Ook vragen wij naar bijzonderheden omtrent je gezondheid i.v.m productgebruik en toe te passen behandelingen. Zonder aarzelen geef je dit soort gegevens aan ons. Je gaat er immers vanuit dat we voorzichtig met je gegevens om gaan. En dat doen we ook!

 

Een korte uitleg:

 

Hoe gaan wij om met je gegevens?

1.) Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Klanten

Mensen die, via onze social media kanalen en onze website, interesse tonen in onze producten en behandelingen.

 

2.) Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens door ons gebruikt?

Je naam gebruiken we om je afspraak te noteren in onze agenda.

Je adres gebruiken we om de producten, die je bij ons hebt besteld via onze website en fb-acties, te versturen.

Je telefoonnummer gebruiken we om een afspraak met je te maken, te verzetten of te annuleren.

Je geboortedatum gebruiken we om je, via de mail een eventuele attentie te sturen bij verjaardagen.

Je gegevens over je gezondheid en evt. medicijn gebruik gebruiken we om onze behandelingen -en productgebruik op jouw persoonlijke situatie af te stemmen.

 

3.) Communicatie via social media. Wij zijn actief op verschillende platforms op social media, zoals Facebook, Instagram en YouTube. Wanneer je contact met ons opneemt via social media, voor bijvoorbeeld het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak, of voor het bestellen van een product, dan vragen we je in een privé bericht naar jouw persoonsgegevens. Zo kunnen we controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn. Als je deelneemt aan onze actie(s) op social media, dan verwerken we jouw gegevens om de actie(s) uit te kunnen voeren en je te informeren over de uitslag van de actie. Je gegevens worden bewaard zolang nodig is om onze actie(s) uit te kunnen voeren. Als wij jouw gegevens willen gebruiken bij de bekendmaking van de uitslag, dan vragen wij daar vooraf toestemming voor.

 

4.) Verstrekking van jouw gegevens aan derden. Wij schakelen bij de uitvoering van sommige van onze diensten een bedrijfsactiviteit van derden in. Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst. Wat is een verwerkersovereenkomst? Wanneer een bedrijf/organisatie verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, moet er over de verwerking van deze gegevens afspraken worden gemaakt volgens het AVG. Deze afspraken kunnen “schriftelijk” worden gemaakt. Dat kan ook “elektronisch” zijn, per e-mail bijvoorbeeld. Deze overeenkomst draagt bij aan jouw privacy.

 

Wij verstrekken, buiten deze bedrijven, geen persoonlijke gegevens aan derden.

 

5.) Inzage in persoonlijke gegevens. Je hebt altijd recht op inzage van je persoonsgegevens. Wil je weten hoe -en welke gegevens van jou bij ons geregistreerd staan, vraag ons er gerust naar. Je kunt/mag, ten alle tijden, wijzigingen aanbrengen.

 

Het klinkt allemaal wat overdreven, misschien, maar wij zijn blij met deze veranderingen. Wij, als kleine ondernemer, gaan al jaren correct om met jouw persoonlijke gegevens, maar er zijn situaties genoeg bekend waarbij dat anders is.

Voel je welkom en vertrouwd bij Faith skin & beauty clinic.